Стартира проектът „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в НИК-МВР и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”, в рамките на програмата „Вътрешни работи“ на Норвежкия финансов механизъм  (НФМ) 2014-2021 г.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

          В присъствието на зам.-министър Милко Бернер, директора на НИК-МВР Добринка Маркова, представители на партньорите от Националната служба за криминално разследване – Норвегия (Крипос), дирекциите „Международни проекти“ и „Публично управление на бюджета“, директора на ОДМВР-Варна и представители на базовите научно-технически лаборатории при областните дирекции в Бургас, Плевен, Пловдив и СДВР беше даден старт на проекта „Разработване на експертни криминалистични изследвания и дейности в НИК и техническо надграждане и разширяване на възможностите на петте основни регионални криминалистични лаборатории”. Проектът ще се изпълнява в продължение на 36 месеца, а общият му бюджет е в размер на 1 973 220 евро.  От тях, 1 272 644 евро са за инвестиции в техническо оборудване, а с помощта на останалите средства от бюджета на проекта в размер на 700 576 евро ще бъде закупен софтуер. В рамките на проекта се предвижда да се обнови и разшири оборудването на  четири регионални криминалистични лаборатории в ОДМВР Пловдив, Бургас, Варна и Плевен, и в СДВР. Целта е да се  унифицира техниката, което ще доведе както до по-високо качество, така и до уеднаквяване на показателите при изготвяните в тези лаборатории изследвания. Предвидени са специализирани обучения на експерти в Норвегия и България, и провеждането на научна конференция. Заложено е разработването и издаването на Практическо ръководство по криминалистика.
        
С реализирането на настоящия проект очакваме повишаване на възможностите на сравнителните анализи на доказателствата, събирани по досъдебните производства, за синтетични наркотици, и изследване на цифрови и документни доказателства, отбеляза зам.-министър Милко Бернер. По думите му по този начин натоварването върху НИК ще се  разпредели между петте регионални лаборатории в страната и като цяло процесът ще се ускори. Новото техническо оборудване ще приближи криминалистичните служби на България и Норвегия, а това безспорно ще усили и сътрудничеството в рамките на Европейския съюз, допълниха представителите на Националната служба за криминално разследване – Норвегия (Крипос). Те изразиха готовност да споделят експертния си опит в различни криминалстични дисциплини с иначе отлично работещите български колеги. Директорът на Научноизследователския институт по криминалистика Добринка Маркова благодари за подкрепата на ръководството на министерството и усърдния труд на колегите си за свършеното до тук и пожела успешна и ползотворна работа занапред.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

НФМ

p1300743

p1300743[1]

p1300763

p1300767

p1300771

p1300786

p1300792

p1300802

p1300825

p1300832

p1300851

p1300873