МВР

 

Нормативна уредба

 

  • Организационно-технологични правила на автоматизираната дактилоскопна идентификационна система "ЕВРОДАК"