МВР

 

Директор

         

               Добринка Вельова Маркова

        родена на 22.01.1963 г. в гр. Елин Пелин

         

 

 

        Образование:

        СУ "Климент Охридски", специалност - Българска филология
        УНСС - София, специалност - Маркетинг и мениджмънт

       

        На работа в МВР от 1994 г.

        
        Заемани длъжности:

        Началник сектор - 2008 г.
        Зам.Директор - 2010 г.

                                                                                             

       Приемно време съгласно заповед №196з-55 от 03.03.2018 г.:

       Всеки четвъртък от 16.00 до 17.00 ч.