МВР

 

Научноизследователският институт по криминалистика- МВР е член на Eвропейската мрежа на криминалистическите институти (ENFSI)от 2002 г.