МВР

 

За контакт:

 

 

Научноизследователски институт по криминалистика и криминология - София

Адрес : бул.”Александър Малинов” №1, група Витоша, тел.: 02/9829006, факс: 02/9878210,

e-mail: [email protected]

 

СЕКТОР

НАЧАЛНИК НА СЕКТОРА

ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА

„ДАКТИЛОСКОПИЯ”

Веселин Петров

02/ 98 29 129

„ТРАСОЛОГИЯ  И БАЛИСТИКА”

Анатоли Ангелов

02/ 98 29 102

„ДОКУМЕНТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Петко  Тодоров

02/ 98 29 055

„ФИЗИКО-ХИМИЯ”

Цветан Нишев

02/ 98 29 005

„НАРКОТИЦИ”

Лиляна Спасова

02/ 98 29 004

„БИОЛОГИЯ, ТОКСИКОХИМИЯ  И МОРФОЛОГИЯ

Гергана Стефанова

02/ 98 29 041

„ДНК-АНАЛИЗИ”

Ивайло Чипински

02/ 98 29 039

„ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

Мирослав Йорданов

02/ 98 29 021

„КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ И МРЕЖОВИ УСТРОЙСТВА”

Евелина Лазарова

02/ 98 23 736

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА КОМУНИКАЦИОННИ УСТРОЙСТВА”

Васил Генов

02/ 98 23 399

„ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИ  УСТРОЙСТВА”

Александър Генчев

02/ 98 23 374