Р. България

МВР

 

Тази страница е предназначена само за подаване на сигнали за извършени престъпления, корупционно поведение, злоупотреби с власт или други неправомерни деяния от страна на служители на Министерството на вътрешните работи.

Всеки гражданин или организация, както и всеки служител на МВР, може да сигнализира за извършени престъпления, корупционно поведение, злоупотреби с власт или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители на Министерството на вътрешните работи, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

При подаване на сигнал, моля да предоставите Вашите имена и точен адрес за кореспонденция с цел обратна връзка. При липса на тази информация, сигналът ще се счита за анонимен.

Отбележете, ако желаете самоличността Ви да бъде запазена в тайна, като само в този случай анонимността Ви е гарантирана.

За предложения и сигнали, разглеждани по реда на Глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс - можете да прочетете тук.

 

Сигнали за корупция или други извършени престъпления и неправомерни деяния от служители на МВР могат да се подават и на следните телефонни линии:

- 02 / 982 22 22 за граждани
- 23525 - за служители на МВР