МВР

НСГА в МВР

 

НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ "ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ТРУДА СИ!"

24 окт 2019

Призоваваме всички български граждани солидарно да подкрепят НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ във всички сектори на икономиката на България с настояване за промяна в трудовото законодателство

                                                                 

 

АПЕЛ КЪМ ТРУДЕЩИТЕ СЕ

НАЦИОНАЛНА АКЦИЯ НА РАБОТЕЩА БЪЛГАРИЯ

"ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ТРУДА СИ!"

 

Организацията на трудовия процес и правилното прилагане на нормативните изисквания свързани с работното време винаги са били обект на дискусия от страна на Синдикатите и търсене на решения за недопускане на нарушения.

Продължителната работа при специфични условия и рискове за живота и здравето на работниците влияе върху личния и семейния живот, претоварва и стресира, и създава несигурност при работа и несправедливост при заплащането на извънредния и нощния труд. Това е и една от основните причини за липсата и напускане на квалифицирана работна ръка.

Все повече расте недоволството и се увеличават сигналите на работници и  синдикални представители свързани с разпределението на работното време, неосигуряване на задължителните почивки, нерегламентирано полагане и прикриване на извънреден труд с "компенсации" и неговото неплащане с определеното в закона или КТД увеличение.

  Неспазване на регламентираното работно време е основно нарушение наред с тези по заплащането на труда, което Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" установява с проверките на трудовите и осигурителните отношения. Над 50 % от извършените нарушения във всички сектори, санкционирани от Инспекцията по труда са свързани пряко или косвено, с нарушения на работното време.

Има случаи, при които нарушенията дори не могат да се установят от проверките на контролните органи, а издадените предписания и актове показват само айсберга на проблема - порочни практики в прилагането на сумираното изчисляване на работното време, дежурства (времето на разположение) и несправедливо отчитане и заплащане на полагания извънреден труд.

Безразборното и лишено от основания, ясни критерии за допустимост, прилагане и контрол на сумираното изчисляване на работното време, във всички производства и икономически сфери, даде път за прикриване на такива нарушения и то не от сега.

Затова допринесе промяната в правната уредба касаеща по-свободен режим при организацията на работното време, както и тълкуванията, които се правят. В резултат се стигна до несъответствие и нарушение на Конвенция № 1/1919г. на МОТ за работното време, ратифицирана от България 31.10.1921г. и Директивата 2003/88/ЕО за организацията на работното време, с което се позволи работната седмица да не е до 48 ч., а до 56 ч. Удължи се и максималния период на отчитане на сумираното работно време до 6 месеца, вместо до 4 месеца.

Необходимо е  отговорните държавни институции  да изпълнят спешно задълженията  посочени в Конвенция № 1 /1919г. на МОТ за въвеждане и регламентиране на разрешителен режим при  сумираното  отчитане на работното време.

 

Въвеждането на сумираното изчисляване на работното време се превръща в проблем за редица предприятия от индустриалния сектор, от търговските вериги, хотелиерството и ресторантьорството, от транспорта, услугите, включително и за публичния сектор и държавните служители и т.н

 

ПРИЗОВАВАМЕ всички български граждани солидарно да  подкрепят НАЦИОНАЛНАТА АКЦИЯ във всички сектори на икономиката на България с настояване  за промяна в трудовото законодателство:

 

- за значително увеличаване на заплащането за нощен труд и за време на разположение  като функция от МРЗ за страната;

 

- за въвеждане на сумирано изчисляване на работно време само за

производства с непрекъсваем /непрекъснат/ технологичен режим на

работа;

 

- за гарантиране на реалното отчитане и заплащане на положения извънреден труд при сумирано изчисляване на работно време и увеличаване на заплащането му на 75% /в почивни дни/ и 100% /на официални празници/;

 

Да бъдем единни и готови, чрез всички законови средства: апел, подписка, петиция, митинги, шествия, протести и дори стачки,

ЗАЕДНО ДА ЗАЩИТИМ ТРУДА СИ.

Прикачени документи Писмо до председателите на синдикални организации - ФНСДУО - КНСБ   (pdf - 85,00KB) - 24 окт 2019 13:27
Подписка Национална акция   (doc - 435,00KB) - 24 окт 2019 13:27

 24 октомври 2019 | 13:29