МВР

НСГА в МВР

 

От 1 октомври до 10 ноември 2019 г. ще се проведе курс за новоизбрани председатели на синдикални организации

16 сеп 2019

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с предизвикателствата на лидерската длъжност, която изпълнявате в синдикалната организация, бихме искали да Ви поканим да се включите в базово обучение по ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, което засяга въпроси, свързани с нуждите, които ежедневната Ви синдикална работа поставя пред Вас. Курсът на обучение ще се проведе в дистанционна форма в периода 1 октомври – 10 ноември 2019 година.

Съдържателният обхват на пакета за базово обучение на новоизбраните синдикални председатели е разработен така, че да стъпи на 5-те основни модули по индустриални отношения, като засяга най–основно теми, подробно представени в прикачения файл.

Темите ще бъдат достъпни за Вас поетапно в рамките на 5 седмици, през които ще можете в удобно за Вас време да влизате в електронната платформа, за да ползвате учебните материали. Тя ще бъде отворена за достъп по 24 часа на ден.

Смятаме, че така подготвеният пакет от теми по ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, представени  като базово обучение на новоизбрани председатели на синдикални организации ще бъде от изключителна полза в изпълняването на ежедневната Ви синдикална работа, в участието Ви във възникнали спорове или решаването на ежедневни казуси и най – любезно Ви каним да участвате активно в бъдещите обучения.

Начало на курс: 1 октомври 2019

За повече информация и записване в курса, е необходимо да изпратите писмо-заявка по електронната поща на следните адреси:

[email protected]

тел. 02/40 10 619

Леонтина Израел, старши експерт обучения

 

С уважение,

Юлия Симеонова

Представяне на курса

 

Description: logo1

 16 септември 2019 | 09:55