МВР

НСМИ

 

За НСМИ

 

Националният съвет по миграция и интеграция е създаден с Постановление на Министерския съвет № 21/05.02.2015 г.

Съветът е колективен консултативен орган, за формулиране и координация на изпълнението на държавните политики в областта на миграцията и интеграцията на чужденци, търсещи или получили закрила в Република България.