МВР

НСМИ

 

Състав на НСМИ

Националния съвет по миграция и интеграция се състои от:

Председатели:

1. заместник министър председателят по коалиционна политика и държавна администрация и министър на вътрешните работи;
2. заместник министър-председателят по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика.

Членове:

1. заместник-министър на труда и социалната политика;
2. заместник-министър на вътрешните работи;
3. заместник-министър на правосъдието;
4. заместник-министър на външните работи;
5. заместник-министър на здравеопазването;
6. заместник-министър на образованието и науката;
7. заместник-министър на финансите;
8. председателят на Държавната агенция за бежанците;
9. председателят на Държавната агенция за закрила на детето;
10. представител на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България;
11. заместник-председател на Държавна агенция "Национална сигурност";
12. директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" на Министерството на вътрешните работи;
13. директорът на дирекция "Миграция" на Министерството на вътрешните работи;
14. секретарят на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Националният съвет по миграция и интеграция се подпомага от секретариат.
Секретариатът се състои от експерти от представените в Съвета ведомства.

Всички документи, които са обсъждани и приети от Националния съвет, се съгласуват в рамките на Секретариата.

Секретар на НСМИ е служител на Министерството на вътрешните работи, определен от министъра на вътрешните работи.