МВР

Пътна полиция

 

Изисквания при попълване на платежен документ за погасяване на задължение по наказателно постановление за извършено нарушение по ЗДвП

 

При заплащане на дължими глоби за извършени нарушения на Закона за движението по пътищата е необходимо да се изпълнят следните условия:

І. С един платежен документ да се заплати едно задължение.
ІІ. Задължението се заплаща наведнъж в пълния му размер (или с посочената отстъпка, ако е електронен фиш).
ІІІ. В платежния документ задължително коректно трябва да бъдат попълнени следните данни:

За наказателно постановление


1. Номер на НП и дата на съставянето му.
2. Точен размер на наложената глоба.
3. Име, презиме, фамилия на задълженото лице (независимо от вносителя на глобата).
4. ЕГН на задълженото лице.
5. Банковата сметка, по която трябва да постъпят средствата, като сметката е тази, посочена в НП.