МВР

Пътна полиция

 

Образци на платежни документи, попълвани в банкова институция

 

При плащане на задължение в банкова институция един от екземплярите от платежното нареждане трябва да е подпечатан от банката и да се предостави на платеца.

 

Образец на платежно нареждане за фиш

Образец на платежно нареждане за НП по Кодекса за застраховане

Образец на платежно нареждане за НП