МВР

Пътна полиция

 

ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ - 2020 г. - "ОСТАНИ ЖИВ! ПАЗИ ЖИВОТА!"

Българска визия

EDWARD_2020_A4

Визия на ROADPOL
DG MOVE ROADPOL_SD_logo_rgb_2_0   DG MOVE ROADPOL_SD_logo_rgb_4 DG MOVE ROADPOL_SD_logo_rgb_6 Постери с българската визия

  ROADPOL 2020 70x50 - 70x50 px -pdf
               ROADPOL 2020 70x50 - 70x50 px -jpg
  ROADPOL 2020 A4 - формат A4 -pdf
               ROADPOL 2020 A4 - формат A4- jpg


Постери на ROADPOL
 
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 1
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 2
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 3
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 4
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 5
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 6
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 7
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 8
DG MOVE ROADPOL_POSTER_A3_crops_dc 9


ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ - EDWARD - 2019


EDWARD_01    EDWARD_02    EDWARD_03    EDWARD_04 


ЕВРОПЕЙСКИ ДЕН БЕЗ ЗАГИНАЛИ НА ПЪТЯ - EDWARD - 2018

 

 EDWARD 2018
БРОЯЧ НА ДНИТЕ
#ProjectEDWARD


New Picture


edward2018_footer_img