МВР

Пътна полиция

 

Главна дирекция „Национална полиция“


E-mail: [email protected] 
Адрес на МВР в интернет: https://www.mvr.bg/opp/
Facebook страница на ГДНП: Главна дирекция "Национална полиция" 

ROADPOL

Страница на проекта: https://www.roadpolsafetydays.eu

Регистрация и публикуване на събитие: https://www.roadpolsafetydays.eu/look-road-safety-days

Електронен адрес: [email protected]