МВР

Пътна полиция

 

 Операция „Европейски ден без загинали на пътя“

Операция „Европейски ден без загинали на пътя“, станала популярна с наименованието EDWARD (European Day Without A Road Death – „#ProjectEDWARD”), се организира мащабно и всеобхватно на национално ниво от Министерството на вътрешните работи на Република България за първи път през 2016 г. Инициативата е на ТИСПОЛ – Европейската мрежа на службите на пътна полиция, и е допълващо събитие към Европейската седмица на мобилността.

През 2016 г. и 2017 г. за ден без загинали на пътя е определен 21 септември. През 2018 г. денят е 19 септември. Редовните членове на ТИСПОЛ и многобройните партньори – досегашни и нови, регистрират планираните дейности на своите страници и в страницата на проекта в интернет. Към момента на уебсайта на EDWARD е активен т.нар. „брояч“ на деня, отчитащ оставащите дни до 19 септември.

Идеята е преди операцията всички участници в движението по пътищата да отделят малко време и дори само за няколко минути да помислят за рисковете, с които се сблъскват ежедневно; за рисковете, на които може да изложат останалите; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя.

ТИСПОЛ поощрява всяка дейност, която насърчава културата за пътна безопасност, и препоръчва дейностите да бъдат част от Дните за пътна безопасност.

Призивът е в детските и учебните заведения, институциите и организациите чрез семинари, конференции, състезания и други форми да се разпространяват и активизират информации и дейности за повишаване вниманието при движение по пътищата.