МВР

Пътна полиция

 

 Операция „Европейски ден без загинали на пътя“

Операция „Европейски ден без загинали на пътя“, станала популярна с наименованието EDWARD (European Day Without A Road Death – „#ProjectEDWARD”), се организира мащабно и всеобхватно на национално ниво от Министерството на вътрешните работи на Република България за първи път през 2016 г. Инициативата е на ТИСПОЛ – Европейската мрежа на службите на пътна полиция, и е допълващо събитие към Европейската седмица на мобилността.

През 2016 г. и 2017 г. за ден без загинали на пътя е определен 21 септември, а през 2018 г. - 19 септември. През 2019 г. операция EDWARD ще бъде на 26 септември. Редовните членове на ТИСПОЛ и многобройните партньори – досегашни и нови, регистрират планираните дейности на своите страници и в страницата на проекта в интернет. През годините на страницата на проекта в интернет се активираше брояч на дните до EDWARD. Броячът е активен и сега. Остават ... дни.  

Първоначалната идея е преди операцията всички участници в движението по пътищата да отделят малко време и дори само за няколко минути да помислят за рисковете, с които се сблъскват ежедневно; за рисковете, на които може да изложат останалите; и за това как самите те може да допринесат за намаляването на рисковете на пътя. Амбициозната цел вече е всеки ден да е EDWARD.

ТИСПОЛ поощрява всяка дейност, която насърчава културата за пътна безопасност, и препоръчва дейностите да бъдат част от Дните за безопасност на движението по пътищата.

Призивът е в детските и учебните заведения, институциите и организациите чрез семинари, конференции, състезания, конкурси и други форми да се разпространяват и активизират информации и дейности за повишаване вниманието при движение по пътищата. Поощпява се чрез социалните медии да се изпраща послание всеки човек да се присъедини с идеите си към проекта и да кани близките и приятелите си да станат част от EDWARD.