МВР

ОД Пазарджик

 

 ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ – МИГРАЦИЯ

 

НАЙ-ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

1. Въпрос: Какви документи са необходими за конкретното основание?

Отговор – Разписани са подробно в съответните видове пребивавания: продължително, постоянно, дългосрочно, пребиваване на граждани на ЕС и за български лични документи, които се намират на интернет страницата на ОДМВР, както следва:

- Публична информация/Преглед/Административни услуги/Продължително пребиваване/238 или 1781;

- Публична информация/Преглед/Административни услуги/Постоянно пребиваване/1077 или 741, или 874, или 1076;

- Публична информация/Преглед/Административни услуги/Пребиваване на граждани на ЕС/1551 или 679;

- Публична информация/Преглед/Административни услуги/Издаване на български лични документи на чужденци/320 или 679, или 870, или 1323, или 1403, или 1544;

 

2. Въпрос: Какви такси се дължат за конкретната административна услуга?

Отговор – Разписани са подробно в съответните видове пребивавания: продължително, постоянно, дългосрочно, пребиваване на граждани на ЕС и за български лични документи, които се намират на интернет страницата на ОДМВР, както следва:

- Публична информация/Преглед/Административни услуги/Продължително пребиваване/238 или 1781;

- Публична информация/Преглед/Административни услуги/Постоянно пребиваване/1077 или 741, или 874, или 1076;

- Публична информация/Преглед/Административни услуги/Пребиваване на граждани на ЕС/1551 или 679 или в Такси за издаване на български лични документи на ЕС, членове на техните семейства и членове на ЕС, които не са граждани на ЕС;

- Публична информация/Преглед/Административни услуги/Издаване на български лични документи на чужденци/320 или 679, или 870, или 1323, или 1403, или 1544;