МВР

ОД Пазарджик

 
   

ОДМВР ПАЗАРДЖИК

Български лични документи издавани на чужденци с предоставена закрила в Република България
(бежанци, чужденци с хуманитарен статут и чужденци, получили убежище)

Видове услуги

и

такси /лв./

Обикновена услуга

до 30 дни

(места за подаване на заявления)

Бърза услуга

до 10 работни дни

(места за подаване на заявления)

Контакти:

 

ОДМВР Пазарджик, сектор БДС

Карта на бежанец

30

60

Карта на чужденец с хуманитарен статут

30

60

Карта на чужденец получил убежище

40

80

Начини на плащане

на таксите:

 

Плащане по банков път

 

Плащане чрез картово разплащане

 

 

Удостоверение за пътуване зад граница на бежанец

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут

50

100

Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище

55

110

Банкова сметка

УниКредит Булбанк АД

BIC: UNCRBGSF

BG19 UNCR 7630 3100 1127 20