МВР

ОД Пазарджик

 

Заявление за издаване на лична карта с обикновена услуга може да подадете в:

 

ОДМВР /

Районно управление

Работно време на

звеното БДС

от понеделник

до петък

Административен адрес

ОДМВР Пазарджик

Сектор БДС

от 08.30 ч.

до 17.30 ч.

гр. Пазарджик, п.к. 4400,

пл. "Съединение" № 2,

местоположение на картата

 

РУ Велинград

от 08.30 ч.

до 17.30 ч.

гр. Велинград, п.к. 4600,

ул. "Никола Вапцаров"№ 1,

местоположение на картата

 

РУ Панагюрище

от 08.30 ч.

до 17.30 ч.

гр. Панагюрище, п.к. 4500,

ул. "Георги Бозаджиев"№ 26, местоположение на картата

 

РУ Пещера

от 08.30 ч.

до 17.30 ч.

гр. Пещера, п.к. 4550,

ул. "Д-р Петър Цикалов"№ 1,

местоположение на картата

 

РУ Септември

от 08.30 ч.

до 12.00 ч.

от 13.00 ч.

до 17.30 ч.

гр. Септември, п.к. 4490,

ул. "Любен Каравелов"№ 1А,

местоположение на картата