МВР

ОД Пазарджик

 

Вътрешни правила във връзка с чл. 244 ал.1 от Закона за обществените поръчки Пазарджик.

18 авг 2016

1. Заповед за приемане на вътрешни правила.

2. Вътрешни правила съгласно заповед 312з-1449/18.08.2016г.

3. Заповед утвърждаване вътрешни правила чл.22г от ЗОП - отменена

4. Вътрешни правила чл.22г от ЗОП - отменени

 23 май 2017 | 16:47