МВР

ОД Пазарджик

 

16 март 2020

Важно за участващите в конкурсни процедури за назначаване и преназначаване на служители в МВР

До изтичане на срока на обявеното от Народното събрание на Република България извънредно положение се преустановява провеждането на медицинско освидетелстване, изследване на физическата годност, психологическо изследване, изпити и интервюта в конкурсни и други процедури за назначаване и преназначаване на служители в МВР !
Изображения

 16 март 2020 | 08:36