МВР

ОД Пазарджик

 

20 март 2020

Институтът по психология отваря възможност за постоянен контакт със служители на МВР и техните близки

Актуалната ситуация, в която социалната дистанция е най-важното условие за забавяне разпространението на вируса, поставя пречки пред директното общуване „лице в лице.

Това обстоятелство ни предизвиква да се адаптираме, като потърсим и предложим алтернативни начини за свързване и контакт помежду ни. Затова обявяваме телефони за връзка с нас – психолозите от сектор „Лаборатория Пловдив“ към ИП-МВР.
Създадена е фейсбук – група „Институт по психология - МВР“, където се предоставят материали, насочени към психологическото разбиране на това, което преживяваме в този контекст и някои идеи за справяне (виж линк  - https://www.facebook.com/groups/213943819662875/).


Добре дошли сте да се обръщате към ВСЕКИ ЕДИН КОЛЕГА ОТ СПИСЪКА – както вие,

така и всеки от вашите близки. Оставаме заедно!

Телефони за психологична подкрепа на служители и членове на техните семейства:

Име

Телефон

Ивелина Дандовска

0894460480

 

Изображения

 23 март 2020 | 15:02