МВР

ОД Пазарджик

 

Пътен контрол

E-mail за подаване на сигнали от граждани за нарушения на Закона за движение по пътищата: [email protected]

1. Точки за контрол на скоростта със стационарни и мобилни автоматизирани технически средства.

2. Сектор ПП Пазарджик - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 24.04.2017 - 30.04.2017

3. РУП Септември - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 29.04.2017 - 01.05.2017

4. Сектор ПП Пазарджик - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 29.04.17

5. Сектор ПП Пазарджик - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 02.05.17

6. Сектор ПП Пазарджик - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 02.05.2017 - 08.05.2017

7. Сектор ПП Пазарджик - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 03.05.2017

8. РУП Панагюрище - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 01.05.2017 - 31.05.2017

9. РУП Пещера - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 05 i 07.05.2017

10. РУП Септември - Контрол по метода "Широкообхватен контрол" и с автоматизирани технически средства за 04.05.2017 -08.05.2017