МВР

ОД Перник

 

За контакт:

ОД МВР Перник

Адрес:
2300, гр. Перник
ул. "Самоков" №1

Телефонна централа:
076/676376

факс: 076/676210

E-mail: [email protected]

Пътна полиция:
Административно-наказателна дейност - тел. 076/676719
Електронни фишове                                  - тел. 076/676685
Свидетелсва за управление на МПС      - тел. 076/676621
Регистрация на МПС                                - тел. 076/676085

Български документи за самоличност:
Гишета                                                       - тел. 076/676377

Миграция:
Гишета                                                         - тел. 076/676627