МВР

ОД Перник

 

Пазарна консултация за "Основен ремонт на плосък покрив на триетажна административна сграда на ОДМВР Перник /АИС/"

19 авг 2016

Пазарна консултация /pdf/

Количествено - стойностна сметка /xls/

Ценово предложение /doc/

Сведения за участника /doc/

Декларация /doc/

Съобщение /doc/

Протокол .pdf

 23 май 2017 | 16:49