МВР

ОД Перник

 

Избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор при изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на съществуващата отоплителна инсталация, подмяна на съществуващия котел със стоманен водогреен котел 350...

13 окт 2016

Избор на лицензирана фирма за осъществяване на технически надзор при изготвяне на инвестиционен проект за извършване на основен ремонт на съществуващата отоплителна инсталация, подмяна на съществуващия котел със стоманен водогреен котел 350 kw със съответната газова горелка за отопление на природен газ и изграждане на вътрешна газова инсталация в Районно управление на МВР - Радомир при ОДМВР Перник

Пазарни консултации /pdf/

Приложение 1 /doc/

Приложение 2 /doc/

Приложение 3 /pdf/

Съобщение / doc/

Протокол от 25.10 /pdf/

 

 23 май 2017 | 16:49