МВР

ОД Перник

 

Пазарна консултация за избор на лицензирана фирма за извършване на строителен надзор по работен инвестиционен проект- “Основен ремонт на съществуващата отоплителна инсталация, подмяна на съществуващия котел със стоманен водогреен котел 350 ...

09 ное 2016

Пазарна консултация за избор на лицензирана фирма за извършване на строителен надзор по работен инвестиционен проект- “Основен ремонт на съществуващата отоплителна инсталация, подмяна на съществуващия котел със стоманен водогреен котел 350 kw със съответната газова горелка за отопление на природен газ и изграждане на вътрешна газова инсталация в Районно управление на МВР гр.Радомир при ОДМВР Перник

Пазарнa консултация /pdf/

Ценово предложение / doc/

Техническо предложение / doc/

Сведение за участника / doc/

Техническа спецификация / doc/

Проекто договор /doc/

Протокол .pdf/pdf/

Договор.pdf

 23 май 2017 | 16:49