МВР

ОД Перник

 

Обява с рег.№ 313000 -9356/03.10.2018 г. с предмет„Ремонт (строително монтажни работи) на части от сгради, ползвани от ОДМВР – Перник“, по пет обособени позиции.

03 окт 2018

Обява
Документация

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
01 РУ
Административна сграда - ОДМВР
Брезник
Питомник
ФОУССД - Мед. служба

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
01 РУ
Административна сграда - ОДМВР
Брезник
Питомник
ФОУССД - Мед. служба

еедоп-приложение-3

Образци.Проект на договора.
Приложение №8
Протокол
ПРОТОКОЛ №2
ДОГОВОР ОП - Позиции 2 и 4
 21 ноември 2018 | 17:14