МВР

ОД Перник

 

Пазарна консултация за „Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционен проект, упражняване на строителен надзор в РУ - Брезник

27 сеп 2018

ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ
Договор за строителен надзор
Приложение1
Приложение2
Приложение3
Приложение4
Приложение5
Доклад

 12 октомври 2018 | 16:01