МВР

ОД Перник

 

„Доставка на 3 (три) броя автомобили“

13 авг 2019

по Споразумение №НОМЕ/2016/ISFB/AG/EMAS/0035 в рамките на Механизма за спешна помощ по фонд „Вътрешна сигурност“

Областна дирекция на МВР-Перник публикува за публично обсъждане проект на техническа спецификация за възлагане на обществена поръчка по реда за събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на 3(три) броя автомобили за нуждите на ОДМВР Перник“.

В срок до 20.08.2019 г. можете да подадете Вашите предложения и препоръки, относно публикуваната техническа спецификация, на адрес:  ул.“Самоков“ № 1 или на електронен адрес: [email protected].

техническа спецификация

 13 август 2019 | 13:52