МВР

ОД Перник

 

Обява за конкурс

18 мар 2015

Областна дирекция на МВР – Перник ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на държавна служба в Министерство на вътрешните работи, на 4 /четири/ вакантни младши изпълнителски длъжности: полицай – старши полицай в група „Охранителна полиция” към Районно управление – Радомир при ОДМВР – Перник, за които се изисква първоначална професионална подготовка.
За допълнителна информация и подаване на документи за участие в конкурса: Сектор „Човешки ресурси” при ОДМВР – Перник, адрес гр. Перник, ул. „Самоков” № 1, телефони 076/676274, 076/676667 и 076/676254. Краен срок за подаване на документи 31.03.2015 г. включително.

 23 май 2017 | 16:49