МВР

ОД Перник

 

Съобщение, касаещо кандидатите за конкурса за полицаи

21 мар 2015

КАНДИДАТИТЕ ЗА КОНКУРСА, ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ЗА 4 (ЧЕТИРИ) ВАКАНТНИ МЛАДШИ ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ ДЛЪЖНОСТИ: ПОЛИЦАЙ - СТАРШИ ПОЛИЦАЙ В ГРУПА “ОХРАНИТЕЛНА ПОЛИЦИЯ” КЪМ РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - РАДОМИР ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЕРНИК, ЗА КОИТО СЕ ИЗИСКВА ПЪРВОНАЧАЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА, СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ ПРЕД РЕГИОНАЛНАТА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ (РЕЛК) ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЕРНИК , ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОТО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ГРАФИК:

-НА 25.03.2015 ГОДИНА ОТ 09.00 ЧАСА;
-НА 26.03.2015 ГОДИНА ОТ 15.30 ЧАСА.

КАНДИДАТИТЕ СЕ ЯВЯВАТ ПРЕД РЕГИОНАЛНАТА ЕКСПЕРТНА ЛЕКАРСКА КОМИСИЯ ПРИ ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЕРНИК, ПРЕДОСТАВЯЙКИ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Й СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ:

-ЛИЧНА КАРТА;
-ПИСМО-НАПРАВЛЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА КАНДИДАТА ЗА МЕДИЦИНСКО ОСВИДЕТЕЛСТВАНЕ ПРЕД РЕЛК;
-ЛИЧЕН АМБУЛАТОРЕН КАРТОН;
-МЕДИЦИНСКА БЕЛЕЖКА ОТ ПСИХОДИСПАНСЕР;
-ВОЕННА КНИЖКА;
-НАДЛЕЖНО ПОПЪЛНЕНО ОТ ЛИЧНИЯ ЛЕКАР И МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ МЕДИЦИНСКО СВИДЕТЕЛСТВО (ПО ОБРАЗЕЦ) С ПРИЛОЖЕНИ ДАННИ ОТ ИЗСЛЕДВАНИЯТА (ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА КРЪВНА ГРУПА, КАРДИОГРАМА, АУДИОГРАМА, РЕЗУЛТАТИ ОТ ЛАБОРАТОРНИТЕ ТЕСТОВЕ И ДР.).

КАНДИДАТИТЕ СЛЕДВА ДА СЕ ЯВЯТ ПРЕД РЕЛК, ПЕТНАДЕСЕТ МИНУТИ ПРЕДИ ОПРЕДЕЛЕНОТО ВРЕМЕ В ГРАФИКА, В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЕРНИК, ГРАД ПЕРНИК, УЛ. “САМОКОВ” № 1, ПОСТ “ГАРАЖ” (В НЕПОСРЕДСТВЕНА БЛИЗОСТ ДО ОКРЪЖЕН СЛЕДСТВЕН ОТДЕЛ ПРИ ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - ПЕРНИК).


ПОДАВАНЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ИЗВЪРШВА ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН В СРОК ДО 31.03.2015 ГОДИНА (ВКЛЮЧИТЕЛНО), В САЛОНА НА ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ПЕРНИК, ЗА ВРЕМЕТО:

- ОТ 10.00 ЧАСА ДО 11.30 ЧАСА И
- ОТ 13.30 ЧАСА ДО 15.00 ЧАСА.

ДОКУМЕНТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА СЕ ПОПЪЛВАТ СОБСТВЕНОРЪЧНО ОТ КАНДИДАТА СЪС СИН ХИМИКАЛ И СЕ ПОДАВАТ, ПОДРЕДЕНИ В ПАПКА ПО РЕДА, ПОСОЧЕН В ЗАЯВЛЕНИЕТО.

НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ, ПОДАДЕНИ СЛЕД 31.03.2015 ГОДИНА

 23 май 2017 | 16:49