МВР

ОД Плевен

 

Административни услуги - КОС

19 дек 2007

• Издаване на разрешения за извършване на дейности с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси
• Издаване разрешения за търговия с взривни и пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси 
• Издаване разрешения за пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица 
• Издаване разрешения за пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица
• Издаване разрешения за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси –  собственост на търговци и юридически лица
• Издаване разрешения за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за съхраняване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица 
• Издаване разрешения за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за съхраняване с цел колекциониране на огнестрелни оръжия и боеприпаси 
• Издаване разрешения за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани 
• Издаване разрешения за употреба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси /стрелбища/ от търговци и юридически лица 
• Издаване на разрешения за ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси 
• Провеждане на курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие 

 

 

 02 януари 2019 | 16:17