МВР

ОД Плевен

 

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на сграда РУ Червен бряг при ОД МВР Плевен

28 фев 2020

Прикачени документи Обява   (pdf - 244,00KB) - 28 фев 2020 14:37
Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл.54 от ЗОП   (docx - 17,00KB) - 28 фев 2020 14:38
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЯВА 28022020   (pdf - 335,00KB) - 28 фев 2020 14:38
ТЕХНИЧЕСКА СПЕСИФИКАЦИЯ   (doc - 3,85MB) - 28 фев 2020 14:39
Техническо предложение за изпълнение   (doc - 236,00KB) - 28 фев 2020 14:39
Ценово предложение РУ Червен бряг   (docx - 18,00KB) - 28 фев 2020 14:39
Проект-на-договор-мебели Червен бряг   (doc - 108,00KB) - 02 мар 2020 14:26
Допълнително разяснение   (pdf - 62,00KB) - 02 мар 2020 15:31
Протокол за разглеждане и оценяване на оферти   (pdf - 913,00KB) - 13 мар 2020 15:30
Съобщение за удължаване на срока   (pdf - 194,00KB) - 04 мар 2020 11:50
Съобщение за прекратяване   (pdf - 303,00KB) - 10 апр 2020 14:52

 10 април 2020 | 14:53