МВР

ОД Плевен

 

Доставка и монтаж на офис обзавеждане и оборудване на сграда на РУ Червен бряг при ОД МВР Плевен

20 май 2020

Срокът за получаване на офертите се удължава до:

Дата: 16.06.2020 г. час: 17.30 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: 18.06.2020 г. час: 10.00 ч.


Прикачени документи ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ.20   (pdf - 337,00KB) - 20 май 2020 15:04
Обява   (pdf - 118,00KB) - 20 май 2020 15:04
Декларация за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл   (docx - 17,00KB) - 20 май 2020 15:04
ЕЕДОП   (pdf - 83,00KB) - 20 май 2020 15:05
Указания-за-попълване-на-еедоп   (docx - 18,00KB) - 20 май 2020 15:05
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ   (doc - 5,01MB) - 20 май 2020 15:06
Техническо предложение   (doc - 240,00KB) - 20 май 2020 15:06
Ценово предложение   (docx - 16,00KB) - 20 май 2020 15:07
Проект-на-договор   (doc - 109,00KB) - 20 май 2020 15:07
Протокол за оценка и класиране   (pdf - 547,00KB) - 09 юли 2020 15:07
Съобщение за приключване на ОП   (pdf - 631,00KB) - 04 сеп 2020 13:59

 04 септември 2020 | 14:00