МВР

ОД Плевен

 

Подобряване на работните условия на служителите в сгради, предоставени за управление на ОДМВР-Плевен

24 авг 2018

Прикачени документи Договор по обособена позиция 1   (pdf - 2,48MB) - 31 окт 2018 11:28
Договор по обособена позиция 2   (pdf - 2,16MB) - 31 окт 2018 11:29
Информация   (pdf - 1,24MB) - 24 авг 2018 16:02
Обява   (pdf - 1,87MB) - 24 авг 2018 16:39
декларация-по-чл-54-прил.9   (doc - 36,00KB) - 24 авг 2018 15:39
техническо-предл. по поз.2-прил.6   (doc - 44,00KB) - 24 авг 2018 15:39
техническо-предл.-по поз.1-прил.5   (doc - 44,00KB) - 24 авг 2018 15:39
ценово-предл. по поз2-прил.8   (docx - 25,00KB) - 24 авг 2018 15:39
ценово-предл.по поз.1-прил. 7   (docx - 25,00KB) - 24 авг 2018 15:39
техническа-спецификация---прил-2   (doc - 61,00KB) - 24 авг 2018 15:39
проект-на-договор---прил-10   (doc - 129,00KB) - 24 авг 2018 15:39
количествена сметка по поз.2-прил.4   (xlsx - 11,00KB) - 24 авг 2018 15:39
представяне-на-участника---прил-1   (doc - 38,00KB) - 24 авг 2018 15:39
количествена сметка по поз.1 -прил.3   (xlsx - 13,00KB) - 24 авг 2018 15:39
Протокол   (pdf - 2,54MB) - 13 сеп 2018 15:57

 31 октомври 2018 | 11:29