МВР

ОД Плевен

 

Информация от сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР - Плевен

22 фев 2021

 

 

Считано от 01.02.2021 година всички лични карти, чийто срок на валидност  изтича, подлежат на подмяна в 30-дневен срок, тъй като съгласно §10, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците, удължаването на сроковете на валидност за личните карти и паспортите е валидно само за тези, изтичащи в периода от 13.03.2020 година до 31.01.2021 година.

Информираме гражданите, че не е задължително да подменят паспортите си.

Паспортите с изтекъл срок на валидност полежат на връщане на органа, който ги е издал, в 3-месечен срок след изтичане на валидността.

            Срокът на валидност на СУМПС, който изтича в периода от 13.03.2020 г. до 31.12.2020 г., се удължава със 7 месеца, считано от датата на изтичане на срока, посочен в съответното свидетелство.

Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта.

Няма удължаване на 30 дневния срок, предвиден в Закона за българските лични документи за подаване на заявления за първа лична карта след навършване на 14-годишна възраст.

Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в 30 дневен срок да поискат издаването на лична карта.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР - Плевен предоставя актуална информация за натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи, за периода от 15.02.2021 година до 19.02.2021 година:

Поделение

 

15.02.2021

16.02.2021

17.02.2021

18.02.2021

19.02.2021

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

ОДМВР-БДС

62

59

44

60

65

290

01 РУ Плевен

73

72

67

51

55

318

02 РУ Плевен

56

50

42

47

47

242

РУ Белене

15

9

13

4

7

48

РУ Гулянци

16

12

4

8

6

46

РУ Долни Дъбник

12

9

4

0

11

36

РУ Кнежа

16

17

10

16

13

72

РУ Левски

15

23

22

25

12

97

РУ Никопол

11

9

6

3

8

37

РУ Пордим

12

8

6

9

8

43

РУ Червен бряг

38

23

40

42

27

170

Сектор „Пътна полиция“

41

57

43

43

42

226

Общо:

367

348

301

308

301

1625

 


 22 февруари 2021 | 15:01