МВР

ОД Плевен

 

22 юли 2015 година – Втори информационен ден - част от кампанията „Обединени срещу корупцията“ за разяснение сред обществеността на негативните влияния и последиците от корупционни практики

22 юли 2015

Над 80 читалищни организации в област Плевен ще участват в разпространението на рекламни материали


 

На 22 юли 2015 година – сряда, в област Плевен се организира Втори информационен ден за противодействие на корупцията и активизиране на гражданската непримиримост към корупционните практики. Инициативата е част от проект „Обединени срещу корупцията”, съфинансиран от Европейската комисия със Споразумение № HOME/2012/ISEC/AG/4000003876, в който ОДМВР – Плевен е бенефициент и партньор на Полицейския инспекторат в област Олт, град Слатина, Република Румъния. В проекта участват полицейски структури от Румъния, България и Латвия. Събитието в Плевенски регион е организирано от директора на ОДМВР – Плевен старши комисар Венцислав Катитинов – като ръководител на проекта за българска страна.


На 22 юли – на огледален принцип в трите държави – България, Румъния и Латвия, ще се акцентира на темата „Корупция“ и на необходимостта от обединени усилия на специализираните структури и гражданското общество за противодействието и ограничаването на последствията от нейното влияние. Разработени са материали, насочени към повишаване на информираността за корупцията -  плакати, флаери, брошури, ключодържатели, които ще бъдат раздадени в читалигата на цялата област Плевен. Ще се разяснява къде и как гражданите могат да сигнализират за корупционни действия.

Партньор на плевенската полиция е Сдружение Плевенски обществен фонд „Читалища“ – доказал услешно прилагане на превантивни практики за защита на гражданските права и достойнство, както и повишаване на чувството за сигурност на жителите в област Плевен. Сдружението реализира активна дейност от 2001 година. Антикорупционните материали ще бъдат разпространение в сградите на читалищата и библиотеките към тях, ще се раздадет на участници в съвместни проекти в различни направления, както и при работа с различни целеви групи – учиници, родители, експерти и специалисти.

Първият информационен ден срещу корупцията ОДМВР – Плевен организира на 29 юни – понеделник. Това бе първа част от кампания за разяснение сред обществеността на негативните влияния и последиците от корупционни практики.

Разработените материали, насочени към повишаване на информираността за корупцията -  плакати, флаери, брошури, ключодържатели, бяха раздадени в 11-те общини на територията на област Плевен. В 15 града и 109 села бяха разпределени 1000 флаера, 1000 брошури, 1000 плаката и 1400 ключодържателя.

Регионална библиотека "Христо Смирненски" в Плевен също се включи в информационната кампания на ОДМВР - Плевен срещу корупцията. Плакати, флаери, брошури, ключодържатели бяха раздадени на дарители, читатели и гости на един от най-големите културни институти в България - библиотека "Христо Смирненски" - Плевен.

Още преди 2000 години римляните са познавали някои форми на корупцията, като например подкупа – наричан от тях с ирония argumentum agrentarium – т.е парично доказателство. Римският политик Марк Тулий Цицерон обичал да казва, че неподкупността е единственото качество, което би оценил и у враговете си.

Целта на проект „Обединени срещу корупцията“ е да подпомогне въвеждането и развитието на общи инструменти за противодействие и борба с корупцията в Румъния, България и Латвия.
Срок на проекта – 24 месеца.
Специфични цели:
1. Анализ на основните тенденции на корупцията – уязвими зони, както и причините и последствията в обществото в Румъния, България и Латвия.
2. Подобряване на експертизите и по-важните знания в тази област на заинтересованите страни – прилагащите институции, съдебната система, гражданското общество, медиите – по отношение на предотвратяване и борба с корупцията в Румъния, България и Латвия.
3. Идентифициране и подпомагане обмяна на добри антикорупционни практики между правоприлагащите институции в Румъния, България и Латвия.
4. Популяризиране на резултатите от проекта, включително на европейско равнище и провеждане на кампании с цел информиране на гражданите на Румъния, България и Латвия относно последиците от корупцията.
Бюджет на проекта – 274 017 98 евро.

 

ДО СЕГА В ПРОЕКТА:
На 1 октомври 2014 година се проведе встъпителна конференция в град Слатина, област Олт
На 9 декември 2014 година - Международен ден за борба с корупцията - се проведе семинар на тема „Corruption – causes, trends and issues” в град Слатина, област Олт, Румъния.
През февруари 2015 г. в три обучителни сесии за противодействие на корупцията са включени всички началници на полицейски управления и началници на сектори при ОДМВР – Плевен.
От 20 април до 25 април 2015 година в град Брашов, Република Румъния се проведоха работни модули за изготвяне на материали за информационни кампании в България, Румъния и Латвия.
29 юни – Първи информационен ден за борба с корупцията
 


 

 23 май 2017 | 16:56