МВР

ОД Плевен

 

ОДМВР – Плевен - носител на голямата награда за 2009 година „Полиция в близост” е домакин на победителите по прилагането на Модела за 2010 година

28 фев 2011

Посещение в Плевен на служители от Министерство на вътрешните работи на Република Македония, организирано от SEPCA – Асоциацията на директорите на полицията в Югоизточна Европа

/Директорът на ОДМВР - Плевен комисар Светозар Илиев прие заместник директора на Сектор за Полиция - Скопие - Министерство на вътрешните работи Тони Станковски. На снимката и Жаклина Просароска от Сектор за Полиция – Бюро „Обществена безопасност” – Скопие/

От 21 февруари до 25 февруари 2011 година в Плевен се проведоха работни срещи за обмяна на опит между служители на МВР в Плевен и македонски полицаи. Организатор на международната проява е Станислав Безовски от SEPCA – Асоциацията на директорите на полицията в Югоизточна Европа. Експертните работни групи от двете страни обсъдиха възможностите за разменно използване и прилагане на добрите практики по двата проекта в Плевен и Скопие.  Целта е  постигане на цялостно подобряване на съществуващия модел „Полиция в Близост”.

/От ляво на дясно - Тони Алексовки от Сектор за Полиция – Бюро „Обществена безопасност” – Скопие, Жаклина Просароска от Сектор за Полиция – Бюро „Обществена безопасност” – Скопие и заместник директора на Сектор за Полиция - Скопие - Министерство на вътрешните работи Тони Станковски/


През 2009 година ОДМВР – Плевен бе отличен с Наградата за най-добър проект по реализирането на модела „Полиция в близост”. Проектните дейности включваха работа в училищна среда, медийна кампания и активност на полицията и неправителствения сектор за превенция на трафика на хора.

/Заместник директора на Сектор за Полиция - Скопие - Министерство на вътрешните работи Тони Станковски и комисар Светозар Илиев - директор на ОДМВР - Плевен/
През 2010 година най-добър е проектът на Република Македония, разработен от Тони Станковски – заместник директор „Сектор за полиция” – Скопие - Министерство на вътрешните работи на Република Македония, Жаклина Просароска и Тони Алексовки от Сектор за „Полиция” – Бюро „Обществена безопасност” – Скопие и Цена Чаловска и Розалита Дожгиновска от сектора за вътрешни работи и превенция – Скопие - Министерство на вътрешните работи на Република Македония. Проектните дейности включват превенция на заплахите за младите хора – от пътни инциденти до грабежи, кражби, агресивност и злоупотреба с наркотици.

/Представянето на македонския проект - от ляво на дясно комисар Светозар Илиев - директор на ОДМВР - Плевен, Жаклина Просароска от Сектор за Полиция – Бюро „Обществена безопасност” – Скопие,  Цена Чаловска и Розалита Дожгиновска от сектора за вътрешни работи и превенция – Скопие - Министерство на вътрешните работи на Република Македония/

Македонският екип е реализирал мероприятията по проекта „Спри – риск отпред” в 8 училища в столицата Скопие сред ученици от 13 години до 18 години.
В Плевен гостите посетиха както полицейски управления в Плевен и Белене, така и Центъра на работа с етническите малцинства и им беше представена дейността на Общинските комисии за ред и сигурност. Получиха превантивни и рекламни материали, свързани с прилагането на модела „Полиция в близост”. В програмата са включени и посещения на музеи и уникалната панорама „Плевенска епопея 1877”.
Сътрудничеството между полицейските структури в Плевен и Скопие ще продължи и в бъдеще в търсене на ефективни решения в сериозните предизвикателства пред ортаните на реда в противодействие на престъпонстта и прилагането на модела „Полиция в близост”.
Със сигурност България и град Плевен спечелиха приятели!

/В село Николаево - кмета Ваня Орозова представи дейността на местната комисия за обществен ред и сигурност". Пред Клуба на пенсионера в село Николаево, където заседава комисията./

/Посещение в Българо-британския център за работа на полицията с етносите - от ляво на дясно Директорът на SEPCA - Асоциацията на директорите на полицията в Югоизточна Европа Станислав Безовски, експерт по проекти към SEPCA - Асоциацията на директорите на полицията в Югоизточна Европа Олга Йончева, заместник директора на Сектор за Полиция - Скопие - Министерство на вътрешните работи Тони Станковски, полицейски инспектор Стоян Стоянов от сектор "Охранителна полиция" - ОДМВР - Плевен./

/Жаклина Просароска от Сектор за Полиция – Бюро „Обществена безопасност” – Скопие,  Заместник директора на Сектор за Полиция - Скопие - Министерство на вътрешните работи Тони Станковски, Директорът на SEPCA - Асоциацията на директорите на полицията в Югоизточна Европа Станислав Безовски и комисар Светозар Илиев - директор на ОДМВР - Плевен/

 23 май 2017 | 16:56