МВР

ОД Плевен

 

Проведени обучения по проект „Обединени срещу корупцията”

23 фев 2015

 

През месец февруари 2015 година бяха проведени обучения за полицейски офицери по проект „Обединени срещу корупцията”, реализиран от полицейски инспекторат в област Олт в партньорство с полицията в Румъния, България и Латвия. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез споразумение HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003876.
Дейностите по проекта стартираха през 2014 година. На 1 октомври се проведе първото публично събитие и представители на ОДМВР – Плевен посетиха град Слатина, област Олт за участие във встъпителна конференция.  
За времето от 8 декември до 10 декември 2014 година служители от ОДМВР – Плевен взеха участие в семинар на тема „Corruption – causes, trends and issues”, който се откри в град Слатина на 9 декември – Международен ден за борба с корупцията, провъзгласен от Общото събрание на ООН. 
През месец февруари 2015 година се проведоха три обучителни сесии за служители от ОДМВР – Плевен. Бяха обучени всички началници на районни полицейски управления и сектори при ОДМВР – Плевен. Домакините от Румъния представиха анализ на идентифицирани добри практики в областта на противодействието на корупцията. Лектори на обученията бяха служители от Генерална дирекция „Антикорупция” – Букурещ и представител на НПО „Transparency International Romania”. На тренировъчните сесии се представиха темите: „Превенция на корупцията в Република Румъния”, „Борба с корупцията” и „Сътрудничеството с неправителствените организации за противодействие на корупцията”.
В рамките на проекта предстои изготвяне на материали за противодействие на корупцията – листовки, брошури и плакати и широка обществена кампания за представяне на рисковете от корупционното поведение.

 23 май 2017 | 16:56