МВР

ОД Плевен

 

Представители на ОДМВР – Плевен участваха в международна среща по проект «Обединени срещу корупцията»

28 апр 2015

В румънския град Брашов се подготвиха флаери, брошури и плакат за превантивна информационна кампания сред обществеността

За периода от 20 април до 25 април 2015 година в град Брашов, Република Румъния се проведе поредната дейност по проект „Обединени срещу корупцията”. Проектът е финансиран от Европейската комисия чрез споразумение HOME/2012/ISEC/AG/FINEC/4000003876. Реализиран е от Полицейски инспекторат в област Олт - Румъния, в партньорство с ОДМВР – Плевен, ОДМВР – Видин, МВР на Република Латвия, Генерална дирекция „Антикорупция” – Букурещ и неправителствена организация „Transparency International Romania”.  В плевенската делегация бяха директорат на  ОДМВР – Плевен старши комисар Венцислав Катинов, началник отдел „Охранителна полиция“ комисар Йордан Дундаков и регионалният говорител старши инспектор Мариана Цветкова. Предварително заложената цел на международната инициатива през месец април бе изготвяне на материали за повишаване на информираността на гражданите за рисковете и вредите от корупционните практики. Съвместната работа продължи шест дни в град Брашов. Участието на партньорите в подготовката на рекламните материали бе равностойно. В обсъжданията се постигна отвореност между представителите на трите страни, както и откритост в коментарите и споделянето на професионални мнения. Бързо бе създадена общност и ефективна комуникация между участниците, обединени за създаването на общ проект за превантивни материали - флаери, плакати и брошури. Бе създадена добра възможност за беседване, обмяна на добри практики и идеи. В превантивните материали бяха използвани различни типове дигитални данни – текст, графики, различни визуални обекти като снимки, илюстрации, които допълват концепцията и предлагат разнообразие, задоволяват любопитство и служат като още един канал за информация. Посланията към обществото „Даването на подкуп и получаването на подкуп се наказва от закона!”, „Можеш да направиш разликата!”, „Не бъди безразличен!” ще достигнат до хората в трите страни в синхрон. Предстои информационен ден, който ще се проведе едновременно в Румъния, България и Латвия и материалите ще бъдат разпространени на институции, граждани и неправителствени организации.
Участието на България в проекта е голям успех, защото темата „Корупция” е актуална за българските граждани.

До сега в проекта:
На 1 октомври 2014 година се проведе първото публично събитие и представители на ОДМВР – Плевен посетиха град Слатина, област Олт за участие във встъпителна конференция. 
На международния ден за борба с корупцията - 9 декември 2014 година, служители от ОДМВР – Плевен взеха участие в семинар на тема „Corruption – causes, trends and issues”, който се откри в град Слатина, област Олт.
През месец февруари 2015 година в три тренировъчни сесии за противодействие на корупцията бяха включени всички началници на районни полицейски управления и началници на сектори при ОДМВР – Плевен.

 23 май 2017 | 16:56