МВР

ОД Плевен

 

ОД на МВР – Плевен е партньор по международен проект „Обединени срещу корупцията”

02 окт 2014

Трима служители от ОДМВР – Плевен взеха участие в Международна конференция на 1 октомври 2014 година в Румъния


На 1 октомври 2014 година в град Слатина, област Олт в Република Румъния бе проведена  Международна конференция по проект „Обединени срещу корупцията”, HOME/2012/ISEC/AG/4000003876, който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Проектът е въведен от Инспекторат на полицията в област Олт в партньорство с полицейски инспекторат Дъмбовица в Румъния, областните дирекции на МВР в Плевен и Видин, Министерство на вътрешните работи на Република Латвия и Генерален департамент „Антикорупция” в Румъния. Плевенската делегация бе в състав – Йордан Дундаков – началник на сектор „Пътна полиция” при ОДМВР - Плевен, Мариана Цветкова – служител на дирекция „Пресцентър и връзки с обществеността” – МВР и Мирослав Монов – началник на „Финансово осигуряване” в ОДМВР – Плевен. Във форума взеха участие и представители на НПО и медии. Дейностите ще се реализират в продължение на две години.
Целта на този проект е да допринесе да се въведат и да се развият съвместни инструменти за предотвратяване и борба с корупцията в Румъния, България и Латвия. Сред специфичните цели се нареждат - анализ на основните тенденции за корупцията – най-уязвимите зони, както и причините и резултатите от корупцията в обществата на Румъния, България и Латвия; подобряване на експертизите и основните познания в тази област от заинтересованите страни – институциите, прилагащи закона, съдебната система, гражданското общество и медиите по отношение на предотвратяване и борбата с корупцията в Румъния, България и Латвия; установяване и подпомагане на обмена на добри практики между организациите за прилагането на закона в Румъния, България и Латвия, популяризиране на резултатите от проекта на европейско равнище, провеждане на кампания за противодействие на корупцията, която да информира обществеността в Румъния, България и Латвия за последствията от корупцията.
Целта на конференцията бе да даде широк обществен отзвук на проекта и дейностите, свързани с противодействие и борба с корупцията, както и да подобри механизмите за международно сътрудничество между компетентните институции на национално и международно ниво.
Събитието бе отразено от водещи румънски медии.

 

 

 23 май 2017 | 16:56