МВР

ОД Плевен

 

15 юли 2021

Мерки за осигуряване на пожарна безопасност през летния сезон на 2021 година

През лятото рискът от пожари е повишен. С настъпване на засушаването и появата на суха тревна растителност започва почистването на дворове, вилни имоти и земеделски земи от нея. Много често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешкия живот. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка. Реална е опасността пламъкът от една клечка кибрит да прерасне в горски пожар или да обхване масив с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесе значителни икономически и екологични щети.
Само от началото на месец юли 2021 година са възникнали общо 105 бр. пожари,  от които в стърнища, житни блокове, сухи треви, нискостеблена растителност  и отпадъци са 65. Броя на пожарите в сухи треви, нискостеблена растителност  и отпадъци е изключително голям за този период на годината, като за сравнение пред предходните години бройката на пожарите е била 151 за 2020 година и 64 за 2019 година. Дейността на Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението е затруднена от големия брой възникнали пожари и продължителното време, нужно за ликвидирането им.
Заради това напомняме, че е категорично забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии извън определените за целта места, както и на стърнища и суха трева като  санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв.
Изрично се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви със зърнено житни култури и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
През целия пожароопасен сезон служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен осъществяват засилен контрол за спазване изискванията за пожарна безопасност от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски земи, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях.
За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:
- Да не се пали огън на открито във ветровито време.
- Да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено!
- Огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък.
- Да се почистят сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали.
- Да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
- Изключително опасно е изхвърлянето на фасове от балкони, както и в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.
Призоваваме гражданите за отговорно поведение сред природата и в местата с повишена пожарна опасност.

При пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно съобщете на телефон 112.


Информация от сектор „Български документи за самоличност“ при ОД МВР - Плевен за периода от 5 юли 2021 година до 9 юли 2021 година

 

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Плевен предоставя актуална информация за натовареността на гишетата за прием на заявления за български лични документи, за периода от 05.07.2021 г. до 09.07.2021 г.:

 

Поделение

 

05.07.2021

06.07.2021

07.07.2021

08.07.2021

09.07.2021

Общо за седмицата приети заявления

ОДМВР-Плевен

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

Приети заявления

ОДМВР-БДС

100

94

77

90

73

434

01 РУ Плевен

65

66

64

67

54

316

02 РУ Плевен

58

62

48

67

56

291

РУ Белене

16

7

6

10

8

47

РУ Гулянци

6

9

5

4

7

31

РУ Д.Митрополия

11

12

2

8

10

43

РУ Долни Дъбник

24

4

16

5

7

56

РУ Кнежа

9

16

10

7

9

51

РУ Левски

9

13

21

9

8

60

РУ Никопол

9

1

3

5

10

28

РУ Пордим

14

9

6

7

9

45

РУ Червен бряг

31

26

27

20

22

126

Сектор „Пътна полиция“

35

37

56

36

38

202

Общо:

387

356

341

335

311

1730

 


12 юли 2021

На 11 юли изборният ден в област Плевен започна в спокойна обстановка

Изборният ден започна в 07.00 часа. Няма регистрирани сериозни нарушения на обществения ред преди началото на изборите.
Гражданите могат да подават сигнали, свързани с нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес на денонощната телефонна линия 02/90 112 98 и на e-mail
[email protected],.
Създадена е организация и звената на Дирекция „Български документи за самоличност“ ще работят в днешния ден до 19.30 часа. Служителите ще издават удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.
Припомняме, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите.
Забранява се използването на мобилни телефони, фотоапарати или друга възпроизвеждаща техника с цел заснемане на начина на гласуване.
Служителите на Министерството на вътрешните работи се намесват за възстановяване на реда, когато това е необходимо и има съответно решение на избирателната комисия.
Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарна безопасност и осигуряване на спокойно протичане на изборния ден.


11 юли 2021

3 досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите са образувани на територията на Област Плевен

Три досъдебни производства за престъпления срещу политическите права на гражданите са образувани на територията на Област Плевен. Данните отразяват точния брой на делата до 09.00 часа днес. Освен посочените досъдебни производства, свързани с изборите, проведени на 4 април и имащи отношение към предстоящите избори на 11 юли, полицейските служители и прокурорите наблюдават и работят по още преписки на територията на всички общини в областта.
Схемите, по които се осъществяват престъпления срещу политическите права на гражданите са предлагане на различни парични суми, предоставяне на хранителни продукти, както и на ваучери за закупуване на движими вещи.
В хода на стартиралата полицейска операция от началото на месеца са проверени 426 лица и 47 обекта, и са връчени 146 предупредителни протокола.
Категоричната воля на полицията и прокуратурата в Плевен е да се действа с пълния набор от правомощия, които законът предоставя за недопускане нарушаване на политическите права на гражданите.


10 юли 2021

ЗА ОД НА МВР ПЛЕВЕН

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО