МВР

ОД Пловдив

 

Други административни услуги

 

Адрес: гр. Пловдив, ул.”Волга” № 70 

e-mail: [email protected]

 

Началник на сектор ”Миграция” - Пловдив
Приемен ден: вторник и петък от 10.00 - 12.00 ч.
Телефон: 032/ 932 890

 

Гишета за административно обслужване:
Работно време: 08.30 - 17.30 ч. почивка от 12.00 – 13.00ч.
Телефон: 032/ 932 897 и 032/ 932 898

 

 

За подаване (да се снемат биометричните данни) и получаване на разрешение за пребиваване на чужденец  и удостоверение за пребиваване на гражданин на ЕС в дирекция "Миграция" може да стане на адрес, ако лицето е трудноподвижно при подаване на предварително молба с удостоверяващ документ за невъзможността за предвижването на лицето до дирекцията.

 

Бланки ПОКАНА-ДЕКЛАРАЦИЯ

Инструкция за попълване и подаване на покана-декларация

Декларация за собственост

Удостоверение за доходи

1. За частно посещение на чужденец в Република България

2. От физическо или юридическо лице, извършващо дейност по Търговския закон

3. От юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Република България

4. От юридическо лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за пътуване на чужденец в Република България