МВР

ОД Пловдив

 

317000-12085 Доставка на канцеларски материали, вкл. в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, за ОДМВР-Пловдив

17 сеп 2019

Обява
Документация
Приложения"
Информация

Съобщение за прекратяване
Разяснения

 26 септември 2019 | 17:35