МВР

ОД Пловдив

 

317000-6455 Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтери, копирни машини и мултифункционални устройства за нуждите на ОДМВР-Пловдив

04 май 2020

Oбява
Документация
Образци

Информация за публикувана обява АОП №9098467 1стр.
Информация за публикувана обява АОП №9098467 2стр.

Разяснения

Протокол

Договор
Техн.предложение
Ценово предложение

 19 юни 2020 | 13:58