МВР

ОД Пловдив

 

24 март 2020

Обновена бланка на декларация за преминаване през КПП в областните градове ​

След анализ на ефективността от първите 3 дни на функциониране на контролно-пропускателните пунктове /КПП/ в областните градове и на получените запитвания и препоръки от граждани, както и с цел предотвратяване на злоупотреби, уточняваме:

Променя се формата на декларацията за пътуващите.
Новата бланка е публикувана на сайта на МВР www.mvr.bg и прикачена под текста по- долу.  Промяната е относно преминаване през КПП във връзка с трудова дейност. В декларацията по новия образец ОТПАДА заверката от работодателя в точка 3. Гражданите ще удостоверяват това обстоятелство със служебна бележка, издадена от работодателя или друг служебен документ /служебна карта, пропуск/, който носят в себе си. 
Попълнените декларации ще се събират от служителите на КПП с цел контрол на изпълнението на мярката и възможност за проверка на попълнените в нея данни. Гражданите, които пътуват по други неотложни причини, представят лична карта и декларация. Декларацията и в този случай ще остава при служителите на КПП.
Припомняме, че в съответствие със заповедта на министъра на здравеопазването от 21 март 2020 г. за въвеждането на нови противоепидемични мерки, се допуска влизането и излизането на граждани през КПП само при възникнала неотложна необходимост.

Декларация НОВА

Прикачени документи Декларация НОВА   (docx - 15,00KB) - 24 мар 2020 17:06
Изображения

 26 март 2020 | 12:33