МВР

ОД Пловдив

 

РДПБЗН - Пловдив отбелязва Седмицата на пожарната безопасност с редица инициативи

05 сеп 2019

От 9 до 13-ти септември 2019 г. се провежда традиционната Седмица на пожарната безопасност, а на 14 септември служителите от ГДПБЗН - МВР честват своя професионален празник. 

По този повод са предвидени редица мероприятия с цел популяризиране дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), както и мерките за недопускане на пожари.

На 14.09.2019 г. – Кръстовден се навършват 114 години от Първия пожарникарски събор в гр. София. На този форум 17 пожарни командири от страната за първи път се обединяват, единодушно приемат решение за създаване на пожарно дружество в България и определят бъдещето изграждане и развитие на пожарното и спасителното  дело в страната. Съборът се открива от най-възрастния пожарен командир Г. Атанасов от Пловдив. Във връзка с този исторически факт с Решение № 385/13.09.1995 г. на Министерски съвет датата 14 септември е обявена за професионален празник на специализираните органи за пожарна безопасност и защита на населението в Република България.

Всяка година на този ден отбелязваме нашия професионален празник и отдаваме почит на загиналите при изпълнение на служебния си дълг колеги. По достойнство отдаваме и дължимото на всички служители от структурите на “Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, на техния професионализъм, трудолюбие, смелост и всеотдайност. Седмицата, в която попада тази бележита дата е обявена за Седмица на пожарната безопасност.

Тази година се навършват 138 години от създаването на противопожарната служба в гр. Пловдив с исторически протокол №18/05.02.1881 г. на община Пловдив.

Предстоящи основни мероприятия и инициативи, организирани от РДПБЗН и РСПБЗН на територията на област Пловдив през Седмицата на пожарната безопасност

09.09.2019 г.

1. Обявяване на Седмицата на пожарната безопасност.

2. Организиране на приемни и открити телефони за граждани в РДПБЗН Пловдив и в РСПБЗН от 09.30 до 12.00 часа от 09-ти до 13.09.2019 г.

10.09.2019 г.

 Провеждане на пресконференция(брифинг) с представители на СМО по актуални въпроси, популяризиране мерките за пожарна безопасност и запознаване с предвидените  мероприятия в сградата на РДПБЗН (от 11 часа)ул. „Преслав“ 33.

11.09.2019 г.

Официално отдаване на почит към паметта на загиналите при изпълнение на служебните си задължения пожарникари и поднасяне на венец пред паметната плоча - сградата на РДПБЗН (от 10 часа)ул. „Преслав“ 33.

Награждаване на служители от РДПБЗН Пловдив по случай 14 септември – Професионален празник на служителите от ГДПБЗН-МВР.

Организиране и провеждане на изложение на пожарна и спасителна техника пред обществеността; парк “Отдих и култура“ – Гребен канал от 18.00 часа

Планирани мероприятия без фиксирани дати във връзка със Седмицата на пожарната безопасност:

  1. Провеждане на публични места на:
  • Състезания, викторини, игри с тематика в областта на ПБЗН за деца и ученици;
  • Информационно – разяснителни беседи с разпространение сред населението на материали, описващи превантивните мерки и правилното поведение за защита на хората при възникване на пожари, бедствия и извънредни ситуации;
  • Изложби на музейни експонати и/или предмети, документи, въоръжение и др., свързани с историята и развитието на пожарното дело, фото изложби и такива на детски рисунки с тематика в областта на ПБЗН;

Информация за съответните приемни на РСПБЗН за граждани, организирани по време на Седмицата на пожарната безопасност от 09 до 13.09.2019 г. от 09.30 часа до 12.00 часа:

 РДПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33; приемна – кабинет на Директор РДПБЗН; открит телефон – 032/63-22-13.

 Първа РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Преслав” № 33; приемна – кабинети на Началник РСПБЗН и Началник група ДПК; открити телефони – 032/93-22-21; 032/93-21-71; 032/93-21-72; 032/93-21-75.

 Втора РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Кукленско шосе” № 5; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН; открити телефони – 032/ 67-05-80 и 032/93-22-02.

 Трета РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, бул. “Цар Борис ІІІ Обединител” № 37; приемна – кабинет на инспектори ДПК; открити телефони – 032/90-22-22 и 032/96-25-72.

 Четвърта РСПБЗН Пловдив – гр. Пловдив, ул. “Недялка Шилева”     № 1; приемна – кабинет на началник група ДПК; открити телефони – 032/68-17-50 и 032/93-22-04.

РСПБЗН Асеновград – гр. Асеновград, ул. “Речна” № 37; приемна – учебен кабинет; открити телефони – 0331/6-74-58 и 0331/6-01-28.

РСПБЗН Карлово – гр. Карлово, ул. “Христо Проданов” № 7; приемна – фоайе на РСПБЗН, открити телефони – 0335/9-46-80.

РСПБЗН Стамболийски – гр. Стамболийски, ул. “Янтра” № 1; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН, открити телефони – 0339/6-33-42.

РСПБЗН Първомай – гр. Първомай, ул. “Зорница” № 1; приемна – учебен кабинет, открити телефони – 0336/6-20-26.

РСПБЗН Хисаря – гр. Хисаря, ул. “Антон Билкин” № 2; приемна – кабинет на инспектори ДПК, открити телефони – 0337/6-21-49 и 03123/22-33 за Общинска администрация с. Калояново.

РСПБЗН Раковски – гр. Раковски ( бивш стопански двор); приемна – кабинет на инспектори ДПК, открити телефони – 03151/20-07.

РСПБЗН Садово – гр. Садово, ул. “Константин Малков” № 21; приемна – кабинет на Началник РСПБЗН, открити телефони – 03118/27-13.

 

 05 септември 2019 | 13:57