МВР

ОД Пловдив

 

21 октомври 2020

Срокът на личните документи и шофьорски книжки, които изтичат до края на октомври няма да бъде удължаван отново

Напомняме, че всички граждани с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОД на МВР Пловдив  имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга във всяко едно от звената „Български документи за самоличност“ на територията на областта. Работно време на звената на сектора в 13- те районни управления е от 08.30 до 17.30 часа /без обедна почивка/. Срокът на валидност на личните карти и СУМПС, които изтичат в периода 13.03.2020 - 31.10.2020 (включително) бе продължен със 6 месеца съгласно Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Няма удължаване на срока на валидност на лични карти и СУМПС, изтичащи след 1.11.2020 г. и те подлежат на подмяна в едномесечен срок. След изтичане на този срок, съгласно разпоредбите на Закона за българските лични документи е предвидена санкция – глоба, по глава Седма от закона. Напомняме на всички жители с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОД на МВР Пловдив, че имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи с платена такса за обикновена или бърза услуга в предпочитано от тях звено  „Български документи за самоличност“, различно от техния постоянен адрес.  Лицата, които притежават квалифициран електронен подпис могат да подават заявлениета си и чрез портала за електронни административни услуги на МВР на адрес : e-uslugi.mvr.bg.  
От началото на годината към момента 65 000 жители от областта са подновили личните си карти, които изтичат през декември 2020г. На територията на областта шофьорските си книжки са подновили 40 000 души, а подновените паспорти са 45 000 броя.     

Изображения

 21 октомври 2020 | 14:38