МВР

ОД Пловдив

 

Пътна превенция и безопастност на движението

   

    04.11.2016


  6014 неправилно паркирани автомобила са били репатрирани от началото на годината в Пловдив

  В периода от януари до края на октомври служители на сектор “Общинска полиция” при областната дирекция на МВР в Пловдив са установили 6014 неправилно паркирани моторни превозни средства, които са били репатрирани на общински паркинг съвместно с представители на ОП “Паркиране и репатриране”. Глобени с фиш (стикер) са 404 водачи. Други 45 са санкционирани на основание чл. 32, ал.1 от Наредба за реда за спиране, престой и паркиране на пътни превозни средства на територията на град Пловдив. По време на завишен контрол след откриване на новоизграден пътен участък на бул. “Васил Априлов” са издадени общо 42 акта.

   

    02.11.2016


  ОДМВР – Пловдив с мерки за ограничаване на пътнотранспортния травматизъм

  Подобряване на пътнотранспортната обстановка и намаляване на пътния травматизъм са сред основните приоритети в работата на служителите от ОДМВР – Пловдив. В тази насока са предприети редица превантивни мерки, засилен е прекият пътен контрол и административно-наказателния процес спрямо установените нарушители.
  От началото на годината до края на септември са констатирани 95332 нарушения на Закона за движение по пътищата и Кодекса за застраховането, за които са съставени 18846 акта и са наложени 65007 глоби с фиш. Издадени са и 18210 електронни фиша за нарушения заснети с автоматизираните системи за контрол.
  През периода са настъпили 905 пътнотранспортни произшествия, при които са загинали 61 души, 1130 са пострадали.
  В сравнение със същия период през 2015 година са били констатирани 53677 нарушения, съставени 13623 акта, наложени 33413 глоби с фиш и издадени 6293 електронни фиша. По отношение на катастрофите се отчита увеличение с 10, но в същото време е налице намаление на броя убити и ранени, съответно с 13 и 39.
  Понастоящем в сектор “Пътна полиция” – Пловдив се водят на отчет 366292 пътни превозни средства, като броят им само за една година е нараснал с около 15000.
  Данните от статистиката сочат значително завишение на пътния контрол, административно-наказателната дейност и превенцията на пътнотранспортния травматизъм на територията на Пловдивска област. От друга страна обаче се отчита същественото влияние върху резултатите по това направление и на фактори, като:
  -дължината и състоянието на пътната републиканска, общинска и улична мрежа и инфраструктура;
  -интензивния международен транзитен трафик;
  -броя на населението;
  -характера и динамиката на пътнотранспортните потоци;
  -състоянието на автомобилния парк;
  -подготовката на водачите;
  -своевременната долекарска помощ и лечение на пострадалите;
  В тази връзка за подобряване безопасността на пътя и намаляване на жертвите и ранените в Пловдив и областта, в сектор “Пътна полиция” се прави редовен анализ на необходимостта за допълнителни промени в подхода към проверките и нарушителите.